Hans Ringnalda (1950)


Als werktuigbouwkundig ingenieur was hij jarenlang hoofdbestuurslid van de Nederlandse Ingenieursvereniging.
In 2004 kreeg hij voor zijn verdiensten de erepenning uitgereikt. Sinds 1958 heeft hij pluimvee, fokt en showt daarmee actief sinds 1962, in het bijzonder met Zijdehoenders.
Sinds 1980 is hij keurmeester.

In de wereld van de kleindierliefhebberij is Ringnalda in Europa al decennia een kleurrijk figuur.
Als pluimveegeneticus en -historicus uit hobby creëerde hij in de loop der jaren letterlijk talloze nieuwe kleurslagen, in het bijzonder bij Zijdehoenders.
Maar ook bij Cochinkrielen, Brahma’s, Baardkuifhoenkrielen, Muskuseenden, Chinese Knobbelganzen, Cap de Frères (een Spaans duivenras) en Belgische Baardkonijnen, fokte hij de uitgestorven Burmahkrielen in meerdere kleurslagen terug en schiep hij de Overbergse eend.

Befaamd is zijn ‘gouden pen’.
Zijn om zijn geroemde brede en historische kennis en ervaringen inzake de pluimveeteelt deelde hij door sinds 1967 in ‘AVICULTURA’, ‘Kleindiermagazine Avicultura’, ‘Tierwelt’, ‘Geflügelbörse’, ‘Der Kleintierzüchter’ en op technisch gebied in ‘Pt Aktueel’, ‘De Ingenieur’ en andere tijdschriften honderden artikelen te publiceren.
In 1976 schreef hij het standaardwerk ‘Technische Stromingsleer’, een leerboek voor het Hoger Technisch Onderwijs.
Zijn bekendste werk op het gebied van de pluimveeteelt is ‘Zijdehoenders en Zijdehoenkrielen’.

Ook ‘Wyandottes en Wyandottekrielen’ (2007), ‘Drentse Hoenders Drentse Krielen’ (2009), ‘Cochins en Cochinkrielen’ (2014), ‘Brahma’s en Brahmakrielen’ (2015, dat in 2016 in het Engels werd vertaald) zijn stuk voor stuk meesterwerken op pluimveegebied.
Geen Nederlander heeft in de afgelopen 50 jaar op zo’n creatieve wijze zoveel nieuws en know how aan de kleindierteelt toegevoegd.

In 2016 was hij een van de initiatiefnemers van de DigiShow, de eerste Europese digitale kleindierenshow op Facebook.
Met de Digi-Show wordt de kleindierliefhebberij op een eigentijdse manier gepromoot.

Kortom, een bevlogen idealist die zijn hele leven heeft gewijd en nog steeds wijdt aan de kleindierteelt.
Van diverse speciaalclubs in binnen- en buitenland is hij lid, oprichter, bestuurslid, erelid of erevoorzitter.
Om zijn verdiensten op het gebied van de hobby-pluimveeteelt werden hem nationaal en internationaal meerdere onderscheidingen
verleend.