Veilige betaling

Onze veilige betaling

Ik maak voorlopig geen gebruik van "online" betaaldiensten.

Het totaalbedrag kunt u gewoon via uw eigen bank overmaken op rekening :

NL27 ABNA 0434 9778 53 t.n.v. J. Ringnalda met vermelding van uw order- of factuurnummer.